Tips en venn - Skriv ut

Linn Anette Solberg

skype: linnasol
telefon: 91 58 54 93
e-post: linn(at)stressradgivning.no
besøksadresse: Conradis gate 2A, Grünerløkka, Oslo

      

Jeg er psykologisk atferdsviter (hovedfag i arbeids- og organisasjonspsykologi) med videre spesialisering innen stress og utbrenthet. Jeg har tidligere jobbet ni år som forsker bl.a. i SINTEF med stressrelaterte problemstillinger.

For åtte år siden sluttet jeg i SINTEF for å jobbe fulltid med å hjelpe stressete/utbrente personer, redusere stress på norske arbeidsplasser, og øke kunnskapen hos behandlere, terapeuter og andre som jobber med stressete og utbrente. Gjennom dette arbeidet har jeg utviklet:

- online-foredrag for personer som sliter med stress og utbrenthet
- kurset "Behandling og oppfølging av stressete/utbrente" for behandlere, terapeuter og andre som jobber med stressete og utbrente personer
- kurset "Forebygging av stress og utbrenthet i bedrifter" som er for bedrifter som ønsker å redusere stress og forebygge utbrenthet blant sine ansatte

Disse kursene er et ledd i min fremtidige doktorgrad (Dr. Philos).

Les testimonier fra tidligere klienter og kunder.

Utdanning

Jeg har hovedfag i psykologi (seks års studie) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), inkludert helsepsykologi fra University of Bangor (Wales, UK). De siste årene av studiene fokuserte jeg spesielt på arbeids- og organisasjonspsykologi samt biologisk psykologi knyttet til stressrelaterte problemsstillinger. Hovedfagsoppgaven min var en kvantitativ analyse av stress i organisasjoner.

Jeg har senere tatt kurs ved Stressmottakningen (Karolinske sjukhuset, Sverige) og Forebyg Stress (Danmark) for å lære hvordan våre naboland behandler stress og utbrenthet. I tillegg har jeg som ledd i doktorgraden, tatt ulike doktorgradskurs.

Yrkeserfaring

I 1997 ble jeg ansatt som forsker ved SINTEF. Der ledet jeg forskningsprosjekter med problemstillinger knyttet til helse, stress og endringer i bedrifter. I perioder var jeg utleid som rådgiver i Norges forskningsråd og jobbet som forsker innen militærmedisin i Forsvaret.

I 2007 startet jeg bedriften Stressrådgivning for å hjelpe stressete og utbrente personer, samt å kunne forske utelukkende på problemstillinger knyttet til stress og utbrenthet.

Min motivasjon

Honningfella. Allerede før jeg var ferdig med studiene, fikk jeg drømmejobben som forsker ved SINTEF. Jeg gikk rett i det vi kaller "honningfella", og ble etter hvert utbrent.

Manglende kunnskap. Jeg opplevde at det var stor mangel på kunnskap hos helsevesenet, trygdeetat og arbeidsgiver om hvordan min utbrenthet skulle takles og behandles. Ingen kunne gi meg konstruktive råd eller forslag på hvordan bli frisk. Jeg måtte finne ut alt selv. Dette førte til at det tom mye lengre tid for meg å bli frsk enn nødvendig. Her måtte noe gjøres! Jeg sluttet i SINTEF og satte i gang.

Hjelper andre. De siste åtte årene har jeg derfor jobbet fulltid med å hjelpe stressete/utbrente personer å redusere stress i deres hverdag og bygge seg opp igjen etter utbrenthet.

Kunnskapsspredning. I tillegg har jeg også jobbet med å redusere stress på norske arbeidsplasser og øke kunnskapen hos behandlere, terapeuter m.fl. Gjennom dette arbeidet og min fagkompetanse, har jeg utviklet de overnevte kursene.

Videreutvikling. En viktig del av jobben jeg gjør, er å videreutvikle fagfeltet og holde meg oppdatert om andres erfaringer og vitenskapelige studier og teorier. Dette pågående arbeidet danner grunnlaget for min fremtidige doktorgrad.

Doktorgraden

Jeg er ikke formelt tilknyttet et doktorgradsprogram. Hovedårsaken er at mitt arbeid er for omfattende - både når det gjelder tid, problemsstillinger og fagretninger. Selv om dette har bl.a. store økonomiske konsekvenser, har jeg likevel valgt å stå utenfor da dette gir meg muligheten til å jobbe bredt mht. hva som faktisk hjelper personer med stressrelatert utmattelse - uten å la mitt fokus avgrenses av et spesifikt perspektiv innen en fagretning.

Jeg mener at en del av problemene/uenighetene knyttet til teorier/forskning på utbrenthet, er forårsaket av at forskere fra ulike fagmiljøer har studert fenomenet gjennom forskjellige perspektiv - uten å ta hensyn til dette når de snakker sammen. Dermed ser de ikke at noe av uenighetene kan skyldes at de faktisk ser ulike deler av et sammensatt fenomen. Et eksempel på dette er sosiologer som mener at årsaken til utbrenthet kun skyldes arbeidsrelaterte faktorer mens noen kliniske psykologer kun fokuserer på årsaker som ligger hos den enkelte og som kan relateres til depresjon. Dermed snakker de forbi hverandre i stede for å samarbeide for å videreutvikle faget.

Det som trengs, i følge meg, er et prosjekt som ser bredere på dette sammensatte fenomenet og som i tillegg har hovedfokus på hva som faktisk kan hjelpe utbrente.

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter. Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet

e-post: linn(at)stressradgivning.no - mobil: 91 58 54 93 - skype: linnasol
besøksadresse: Friis' gate 6, Tøyen, Oslo