Utskrift

Tips en venn - Skriv ut

Kurs for deg som jobber med stressete og utbrente

Tredagers-kurset ”Behandling og oppfølging av stressete/utbrente” er for behandlere, terapeuter og andre som jobber med stressete og utbrente personer.

Fokus er på hvordan bistå, behandle og følge opp personer som er alvorlig stressete eller utbrente, samt hjelpe dem å mestre fremtidig stress.

Du kan delta på kurset ved å:

- følge de ukentlige foredragene som holdes over internett, eller
- ved at flere av dere går sammen og betaler for at kurset holdes på deres hjemsted

Kursets målgrupper:

- Terapeuter som behandler og følger opp alvorlig stressete og utbrente,
- Behandlere som oppsøkes når de første stressymptomene melder seg, f.eks. muskulære spenninger, og som dermed kan jobbe forebyggende,
- Andre som trenger kunnskap om emnet, f.eks. personalansvarlig i bedrifter og tillitsvalgte.

   


”Dette er det beste kurset jeg noen gang har vært på!”
Psykolog, kursdeltaker

”Takk skal du ha. Endelig vet jeg hva jeg skal fortelle pasientene mine.”
Lege i Forsvarets Sanitet

”Tidligere hjalp legen meg kun ved å skrive ut sykmelding, men etter kurset ditt har han vært til god hjelp! Han kan nå fortelle meg hva som skjer i kroppen under utbrenthet og hva jeg kan gjøre for å bli bedre. Takk!”
Tilbakemelding fra pasienten Robert

 

 

Kursets innhold

Del 1. Stress og kroppens reaksjoner

- Stress, kroppens reaksjoner og konsekvenser. Hva skjer under stress, og hvorfor er langvarig stress skadelig? Hvem blir utbrent?
- Utbrenthet og ulike fagmiljøer. Innføring i ulike hypoteser og teorier mht. definisjon og behandling av utbrenthet, samt beslektede lidelser/begreper.
- Oppbygging av kroppen gjøres gradvis. Første fokus er på å redusere stressnivået i kroppen, fysisk aktivitet i samsvar med energinivået, riktig ernæring og rutiner som bedrer søvnkvaliteten.

Del 2. Refleksjoner og endringer

Konkrete tiltak og metoder vil vektlegges mht. utfordringene under hvert punkt.

- Stoppe rovdriften er ikke alltid lett da dette kan kreve endringer klienten ikke ønsker – f.eks. å begrense sine egne aktiviteter. Det tar ofte tid før hensiktmessig belastningsnivå er etablert.
- Individuelle faktorer. Drivkrefter, krav og forventninger bidrar ofte til utbrenthet. Økt selvbevissthet, bedre selvfølelse, og fokus på egne verdier og mål, gjør det lettere å prioritere, sette grenser og ta mer kontroll over livet.
- Stressfaktorer i omgivelsene kan føre til utbrenthet; f.eks. urealistisk krav eller mellommenneskelige konflikter. Omgivelsene, både privat og på jobb, kan motsette seg endringer, da dette f.eks. kan føre til at de må bidra mer.
- Tilbake på jobb. Tilretteleggelse av arbeidet etter sykmelding. Hvordan unngå tilbakefall av uheldige atferdsmønstre? Bevisstgjøring, refleksjon og utvikling av nødvendige strategier, egenskaper osv. for å forebygge fremtidig stress.

Kurs for grupper

Kurset kan på forespørsel, holdes for grupper bestående av terapeuter, behandlere og andre som jobber med stressete og utbrente personer.

Prisen for tredagers-kurset er 25 000 kr + eventuelle reiseutgifter (se priser for mer informasjon).

Webkurs

Kurset holdes også som webkurs med ukentlige online-foredrag. Webkurset er delt i to: del 1 består av 12 foredrag og koster 2100 kr, og del 2 består av 14 foredrag og koster 2500 kr. Les mer her.

Ønsker du å melde deg på webkurset, kan du bruke skjemaet under.


Meld deg på webkurs her

Webkurset: Behandling og oppfølging av stressete og utbrente
Webkurset: Forebygging av stress og utbrenthet i bedrifter
Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr og -sted:
Bedrift: