Utskrift

Ønsker du å redusere sykefraværet?

To av tre langtidssyke er helt eller delvis blitt syke på grunn av jobben, og stress viser seg å være en hovedårsak til sykdommen.

Vi tilbyr:

- foredrag i bedrifter om stress og utbrenthet
- psykologisk veiledning/rådgivning av stressete og utbrente ansatte
- opplæring av nøkkelpersoner slik at bedriften står bedre rustet hvis en ansatt blir utbrent
- kurs om forebygging av stress og utbrenthet i bedrifter

              

Tips en venn - Skriv ut

Bedriftsinterne foredrag, kurs og workshop
Vi tilpasser foredrag, kurs eller workshop til bedriftens behov. Vi kan holde for eksempel kort "oppvåkningsforedrag" for alle, heldagskurs om stresshåndtering for utsatte ansatte, eller todagers-workshop for å avdekke stressreduserende tiltak.

Hjelp til stressete ansatte
Vi tilbyr psykologisk veiledning/rådgivning av ansatte som er stresset eller er sykmeldte pga. utbrenthet. Oppfølgingen foregår enten i Oslo eller over telefon.

Kurs for fagpersoner
Kurset "Behandling og oppfølging av stressete/utbrente" er for dem som møter stressete og utbrente i jobben for eksempel personalansvarlige. Kurset holdes både over internett og fysisk i bedrifter. Fokus er på hvordan bistå, behandle og følge opp personer som er alvorlig stressete eller utbrente, samt hjelpe dem å mestre fremtidig stress.

Kurset "Forebygging av stress og utbrenthet" er for fagpersoner i bedrifter som ønsker å sette i gang med konkrete tiltak for å redusere stress og forebygge utbrenthet blant ansatte. Kurset holdes over internett, men kan på forspørsel også holdes for bedrift(er).

Konsulenttjeneste
Vi kan bistå med å identifisere stressfaktorer og avdekke stressreduserende tiltak som bør settes i gang i bedriften.