Utskrift

Tips en venn - Skriv ut

Priser for oppdrag

Vi tar følgende priser for bedriftsinterne foredrag og kurs*:


Foredragsholder Linn Anette Solberg

* prisene er for grupper opptil 50 personer, ta kontakt for pristilbud for større grupper.


Reiseutgifter

Ved alle oppdrag utenfor Oslo sentrum beregnes tillegg for reisetid og eventuell reisegodtgjørelse. Eventuelle reiseutgifter (fly, tog, buss e.l.) viderefaktureres til kunde. Kreves overnatting, dekkes utgiftene til dette av kunde.


Psykologisk stressrådgivning av ansatt

Per time (55 minutter): kr 1 035 inkl. mva