Tips en venn - Skriv ut

Priser for oppdrag

Vi tar følgende priser for bedriftsinterne foredrag og kurs*:


Foredragsholder Linn Anette Solberg

  • heldags standardkurs: kr 10 000
  • heldags workshop: kr 10 000 + timesats på for- og etterarbeid
  • heldags skreddersydd kurs: kr 10 000 + timesats på forarbeid
  • halvdagskurs: kr 6 000
  • foredrag inntil 1 time: kr. 4 000
  • foredrag 1-3 timer: kr 6 000
  • konsulenttjenester per time: kr 1 035
  • for- og etterarbeid, per time: kr 1 035
  • reisetid, per time: kr 400

* prisene er for grupper opptil 50 personer, ta kontakt for pristilbud for større grupper.


Reiseutgifter

Ved alle oppdrag utenfor Oslo sentrum beregnes tillegg for reisetid og eventuell reisegodtgjørelse. Eventuelle reiseutgifter (fly, tog, buss e.l.) viderefaktureres til kunde. Kreves overnatting, dekkes utgiftene til dette av kunde.


Psykologisk stressrådgivning av ansatt

Per time (55 minutter): kr 1 035 inkl. mva

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter. Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet

e-post: linn(at)stressradgivning.no - mobil: 91 58 54 93 - skype: linnasol
besøksadresse: Friis' gate 6, Tøyen, Oslo