Kurs om forebyggende tiltak i bedriften

Dette dagskurset "Forebygging av stress og utbrenthet i bedrifter" er for fagpersoner i bedrifter som ønsker å sette i gang med konkrete tiltak for å redusere stress og forebygge utbrenthet blant sine ansatte.

Fokus er på årsaker, konsekvenser og symptomer på langvarig stress og overbelastning, samt individuelle og organisatoriske tiltak bedriften kan gjøre, både på kort- og langsikt, for å redusere stress og forebygge utbrenthet blant de ansatte.

Hovedfokus er på primærforebyggende tiltak. Disse vil også ha positiv effekt på sekundær- og tertiærforebygging, men for tiltak direkte rettet mot personer som allerede er alvorlig stresset eller utbrente, se kurset "Behandling og oppfølging av stressete/utbrente".

Du kan delta på kurset ved å følge foredragene som holdes over internett, eller ved at bedirften betaler for at kurset holdes hos dere.

Tips en venn - Skriv ut


Kursets innhold

Stress, kroppens reaksjoner og konsekvenser. Hva skjer under stress, og hvorfor er langvarig stress skadelig? Hvem blir utbrent? De ulike fasene en går igjennom fra stresset/overbelastet til utbrenthet. Symptomer som tyder på at en person nærmer seg utbrenthet.

Risiko- og friskhetsfaktorer. I forbindelse med stressforebygging i bedrifter er ofte fokus kun rettet mot risikofaktorer, men fokus bør også rettes mot faktorer som bidrar til å holde ansatte friske. I dette kurset vil det fokuseres på både hva som bidrar til stress og utbrenthet, og faktorer som gir god helse, arbeidsglede, skaper produktivitet osv.

Stresshåndtering. Det er flere individuelle tiltak ansatte selv kan gjøre for å redusere stress og forebygge utbrenthet. Selv om disse tiltakene er essensielle for ansatte der stressårsaken ligger utenfor jobben, har de begrenset effekt når det gjelder jobbstress sammenlignet med tiltak på organisasjons- og avdelingsnivå. Dette fordi tiltak rettet mot individet, sjelden fjerne kilder til stresset på arbeidsplassen. Individuelle tiltak kan likevel bidra til mindre stress for den enkelte ansatte - spesielt på kort sikt.

Organisatoriske tiltak. Det presenteres tiltak som kan gjøres på organisatorisk nivå for å redusere stress og forebygge utbrenthet blant ansatte. Tiltakene vil bl.a. rettes mot ledelse, arbeidsmiljø, endringer/omstillinger, stresspolitikk o.l. Det vil også fokuseres på faktorer som kan bidra til suksessfull gjennomføring av stressforebyggingsprosjektet.

Kurs for bedrift(er)

Kurset kan på forespørsel, holdes for en enkelt bedrift eller ved at flere bedrifter går sammen. Prisen for et intensivt dagskurs er 10 000 kr + eventuelle reiseutgifter (se priser for mer informasjon). Ta kontakt for mer informasjon.

Kurset kan med fordel kombineres med workshop på en halv eller en dag, der kursdeltakerne drøfte aktuelle problemstillinger og konkrete tiltak som kan gjøres i bedriften. Prisen for workshop er 6000 kr for en halv dag og 10 000 kr for en hel + ev. for- og etterarbeid. I tillegg kommer eventuelle reiseutgifter (se priser for mer informasjon).

 

Webkurs

Kurset holdes også som webkurs med online-foredrag - 8 foredrag i alt. Parallelt med dette webkurset holdes også det overnevnte kurset "Behandling og oppfølging av stressete/utbrente" over internett. Ønsker du å melde deg på ett av webkursene, kan du bruke skjemaet under.


Meld deg på webkurs her

Webkurset: Behandling og oppfølging av stressete og utbrente
Webkurset: Forebygging av stress og utbrenthet i bedrifter
Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr og -sted:
Bedrift:Kursholder: Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter
spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet

e-post: linn(at)stressradgivning.no
mobil: 91 58 54 93
skype: linnasol
besøksadresse: Conradis gate 2A, Grünerløkka, Oslo