Kurs for dem som jobber med stressete/utbrente

   

Tips en venn - Skriv ut

 

Tredagers-kurset ”Behandling og oppfølging av stressete/utbrente” er for behandlere, terapeuter og andre som jobber med stressete og utbrente personer.

Fokus er på hvordan bistå, behandle og følge opp personer som er alvorlig stressete eller utbrente, samt hjelpe dem å mestre fremtidig stress.

Det å ha spesialkompetanse om stress og utbrenthet i bedriften, er et viktig tiltak for å forebygge utbrenthet og sikre bedre oppfølging av eventuelle utbrente ansatte.

Kursets målgrupper:

- Terapeuter som behandler og følger opp alvorlig stressete og utbrente.
- Behandlere som oppsøkes når de første stressymptomene melder seg, f.eks. muskulære spenninger, og som dermed kan jobbe forebyggende.
- Andre som trenger kunnskap om emnet, f.eks. personalansvarlig i bedrifter og tillitsvalgte.

Du kan delta på kurset ved å følge de ukentlige foredragene som holdes over internett, eller ved at bedriften betaler for at kurset holdes hos dere.

   


”Dette er det beste kurset jeg noen gang har vært på!”
Psykolog, kursdeltaker

”Takk skal du ha. Endelig vet jeg hva jeg skal fortelle pasientene mine.”
Lege i Forsvarets Sanitet

”Tidligere hjalp legen meg kun ved å skrive ut sykmelding, men etter kurset ditt har han vært til god hjelp! Han kan nå fortelle meg hva som skjer i kroppen under utbrenthet og hva jeg kan gjøre for å bli bedre. Takk!”
Tilbakemelding fra pasienten Robert

 

Kursets innhold

Del 1. Stress og kroppens reaksjoner

- Stress, kroppens reaksjoner og konsekvenser. Hva skjer under stress, og hvorfor er langvarig stress skadelig? Hvem blir utbrent?
- Utbrenthet og ulike fagmiljøer. Innføring i ulike hypoteser og teorier mht. definisjon og behandling av utbrenthet, samt beslektede lidelser/begreper.
- Oppbygging av kroppen gjøres gradvis. Første fokus er på å redusere stressnivået i kroppen, riktig ernæring og rutiner som bedrer søvnkvaliteten.

Del 2. Refleksjoner og endringer

Konkrete tiltak og metoder vil vektlegges mht. utfordringene under hvert punkt.

- Stoppe rovdriften er ikke alltid lett da dette kan kreve endringer klient ikke ønsker – f.eks. å begrense sine egne aktiviteter. Det tar ofte tid før hensiktmessig belastningsnivå er etablert.
- Individuelle faktorer. Drivkrefter, krav og forventninger bidrar ofte til utbrenthet. Økt selvbevissthet, bedre selvfølelse, og fokus på egne verdier og mål, gjør det lettere å prioritere, sette grenser og ta mer kontroll over livet.
- Stressfaktorer i omgivelsene kan føre til utbrenthet; f.eks. urealistisk krav eller mellommenneskelige konflikter. Omgivelsene, både privat og på jobb, kan motsette seg endringer, da dette f.eks. kan føre til at de må bidra mer.
- Tilbake på jobb. Tilretteleggelse av arbeidet etter sykmelding. Hvordan unngå tilbakefall av uheldige atferdsmønstre? Bevisstgjøring, refleksjon og utvikling av nødvendige strategier, egenskaper osv. for å forebygge fremtidig stress.

Kurs for bedrift(er)

Kurset kan på forespørsel, holdes som tredagers-kurs for en enkelt bedrift eller ved at flere bedrifter går sammen. Ta kontakt for mer informasjon. Se priser her.

Webkurs

Kurset holdes også som webkurs med ukentlige online-foredrag. Ønsker du å melde deg på webkurset, kan du bruke skjemaet under.


Meld deg på webkurs her

Webkurset: Behandling og oppfølging av stressete og utbrente
Webkurset: Forebygging av stress og utbrenthet i bedrifter
Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr og -sted:
Bedrift:Kursholder: Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter.
Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet

e-post: linn(at)stressradgivning.no
mobil: 91 58 54 93
skype: linnasol
besøksadresse: Conradis gate 2A, Grünerløkka, Oslo