Psykologisk rådgivning/veiledning

Vi tilbyr oppfølging, på norsk og engelsk, av ansatte som er sykmeldt pga. stress og utbrenthet eller som står i fare for å bli bli sykmeldt. Oppfølgingen foregår enten i Oslo eller over telefon.

Hjelp til stressete/utbrente
Mange utbrente har behov for hjelp til å forstå hva utbrenthet er, årsaken til det og lære hva som må til for å bli frisk. Det kan ta tid å forstå dette, men jo raskere man får hjelp, desto raskere kommer man i gang med å forstå hva som skal til for å bygge opp igjen kroppen og få energien tilbake. For å unngå tilbakefall senere, er det også viktig å forebygge fremtidig stress.

Psykologisk rådgiver Linn Anette Solberg
I tillegg den nødvendige faglige kompetansen, hovedfag i arbeids- og organisasjonspsykologi, har Linn også personlig erfaring når det gjelder utbrenthet. Hun kan dermed hjelpe stressete og utbrenthet på en unik måte ved å kombinere faglig kunnskap og dele personlig erfaring.

Les mer om Linns bakgrunn her.

Tips en venn - Skriv ut

Personlig tilpasset oppfølging
Oppfølgingen tilpasses hver enkelt. I begynnelsen trenger de fleste tettere oppfølging, konkrete råd om hva de bør gjøre og støtte. i denne perioden er ofte psykologiske rådgivning hensiktmessig.

Etter hvert som man får mer overskudd, går vi vanligvis gradvis over til psykologisk veiledning. I denne fasen bidra klienten mer aktivt i vurderingen og utarbeidelsen av tiltakene. Erfaring har vist at dette er spesielt gunstig med tanke på langsiktig læring, forebygging av fremtidig stress og reduserer sjansen for tilbakefall.

Årsaken til at vi ikke begynner med veiledning, er at man har begrenset med overskudd. Derfor er det hensiktmessig å begynne med mer passive metoder som rådgivning, eventuelt coaching.

Oppfølgingen kan eventuelt kombineres med webinarer (online-foredrag).

Sted
Oppfølgingen foregår enten i Oslo eller over telefon. Personlig fremmøte er ikke nødvendig. Så lenge klienten har tilgang til telefon og et rom hvor kan være uforstyrret, kan samtalen gjerne foregå over telefon eller skype.

Pris
Oppfølging av ansatte: 1035 kr inkl. mva per time (55 minutter)

 

Tilbakemelding fra klient

”Når jeg ble utbrent, var det fra et tidlig tidspunkt viktig for meg å jobbe strukturert for å bli frisk. Gjennom rådgivningen med Linn fikk jeg helt fra starten klare retningslinjer og konkrete tiltak som ga rask effekt.

Linn har et godt utviklet opplegg med gode tiltak for å få igjen overskuddet, redusere belastningen til et nivå man tåler, og samtidig etablere et vern mot fremtidig stress og utbrenthet. Hun er flink til å tilpasse tiltakene slik at de passer hver enkelt, og hun har en god balanse mellom motivering for aktivitet og å holde igjen hvis man ønsker for mye for tidlig.

For meg har dette opplegget vært helt avgjørende for å kunne komme tilbake i arbeid og for å få tilbake helsen. Jeg kan på det sterkeste anbefale hennes tjenester.”

Vibeke

 

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter. Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet

e-post: linn(at)stressradgivning.no - mobil: 91 58 54 93 - skype: linnasol
besøksadresse: Friis' gate 6, Tøyen, Oslo