Utskrift
Bedriftsinternt kurs/konferanse    

Tips en venn - Skriv ut

Vi tilpasser foredrag, kurs eller workshop til bedriftens behov.

Et eksempel på dette er konferansen "Forebygging av stress og utbrenthet" som EL og IT forbundet arrangerte. Denne gikk over to dager, og omhandlet tillitsvalgtes hverdag og arbeidsbelastning.

   
EL og IT’s HMS-utvalg i Møre og Romsdal fant konferansen så interessante, at Linn ble invitert som foredragsholder til distriktets konferanse.

 

Konferansen besto av fire deler

Dag 1 - del 1: Stress, kroppens reaksjoner og konsekvenser. Hva er utbrenthet, og hvem blir det? De ulike fasene en går igjennom fra stresset/overbelastet til utbrenthet. Symptomene på rovdriften m.m.

Dag 1 - del 2: Behandling av utbrenthet. Utbrenthet er ingen diagnose – hva brukes på sykmelding? Hvordan bygge opp igjen kroppen og få energien tilbake

Dag 2 - del 1: Stresshåndtering/Forebygging av utbrenthet. Konkrete tiltak og metoder for å redusere stress og overbelastning m.m.

Dag 2 - del 2: Hva nå? Konkrete tiltak hos tillitsvalgte, forbundet og arbeidsgivere. I tillegg; konsekvenser for enkeltpersoner, familier, arbeidsgivere og samfunnet.

Kommentar

For å gjøre det lettere for tilhørerne å fordøye og bearbeide budskapet underveis, bør konferansen endres noe mht. programmet. Ved eventuell gjentagelse av konferansen, bør den utvides med en halv dag eller at en av delene fjernes. Dette vil gi mer tid til plenumdiskusjon og eventuelt gruppearbeid.

Denne anbefalingen er iht. tilbakemeldingene i etterkant av konferansen.

 

Tilbakemeldinger etter konferansenDette er et kurs/seminar som har vært helt fantastisk. Det har vært god informasjon. Gode diskusjoner.

Meget fornøyd med konferansen. Engasjerende tema og innleder. Levende og inspirerende. Gruppearbeids også bra. Bør gjentas!

Utrolig viktig med en som har opplevd dette også! Utrolig flink :-)

Jeg hadde store forventninger til Forumkonferansen. Forventningene ble møtt positivt. Veldig, veldig bra kurs, innleder og folk.

Interessant og nyttig. Troverdig pga at foreleser har hatt en kollaps. Ønsker mer tid til gruppearbeider der man kunne bearbeide stoffet mer, diskutere hva vi har vært gjennom, lytte til andres erfaringer og ideer.

 Interessant tema for bevisstgjørelse av både egne og andres ”livs”-situasjon. Et veldig bredt tema, flott at Solberg gikk gjennom hvorfor utbrenthet når så mange samtidig som hun på et godt/forståelsesfullt vis gikk gjennom reaksjoner og konsekvenser. Når man vet at flere tillitsvalgtskollegaer har vært gjennom fasen med utbrenthet så er denne bevisstgjøringen viktig, og kanskje man i alle fall klarer å tegne seg et visst bilde på hva de må gjennom. Og kanskje klare å se noen faktorer på et tidligere tidspunkt. Flink innleder som klarer på en god/enkel måte å gjøre temaet veldig interessant.

Linn Solberg la det fram på ein god og lettfattelig måte, slik at interessen holdt seg oppe. Ga ein ekstra dimensjon at ho har eigen erfaring. Lærte mye som eg kan ta med videre både privat og tillitsvalgtarbeidet. Tema som bør takast opp i andre fora og!

Kjempeflott at dette temaet blei satt i fokus. Liker foredragsholder pga opplevelsene hun har hatt osv. Er godt plantet på landejorda og prater forståelig for ”normale” mennesker. Eneste jeg savner er større diskusjoner i plenum, da dette vil føre til ”pauser” for og fordøye all informasjon som kommer på kort tid.

Tema: topp!
Gjennomføring: flott, konkretiserende og inkluderende foredragsholder med god formidlingsevne
Relevans: absolutt relevant i arbeidssituasjon(er)
Læringsutbytte: veldig lærerikt, gjenkjennende mot egen arbeidsmåte/-stil.
Generelt: kanskje vært en tankevekker for ledelse/”sjefer” i forhold til de krav som arbeidstakere stilles overfor?