Tips en venn - Skriv ut

Avhengig av ditt behov, har vi informasjon for:

- Privatpersoner som sliter med stress og utbrenthet

- Bedrifter som ønsker redusere stress og forebygge utbrenthet hos sine ansatte

- Behandlere, terapeuter og andre som jobber med stressete og utbrente

            

Trenger du hjelp?
Vi tilbyr personlig tilpasset oppfølging og online-foredrag der fokuset er på:
- hva skjer i kroppen ved langvarig stress og overbelastning
- hvordan du kan bygge opp igjen kroppen og få energien tilbake
- konkrete tiltak for å redusere nåværende og fremtidig stress

Ønsker du å redusere sykefraværet?
Vi hjelper bedrifter gjennom:
- interne kurs og foredrag om stressmestring, forebygging av utbrenthet m.m.
- psykologisk oppfølging/veiledning av stressete og utbrente ansatte
- opplæring av nøkkelpersoner slik at dere står bedre rustet hvis en ansatt blir utbrent

Kurs for behandlere
Hovedfokus i kurset "Behandling og oppfølging av stressete/utbrente" er på hvordan bistå, behandle og følge opp personer som er alvorlig stressete eller utbrente, samt hjelpe dem å mestre fremtidig stress. Kurset holdes hvert halvår i Oslo.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Din e-mailadresse:

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter. Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet

e-post: linn(at)stressradgivning.no - mobil: 91 58 54 93 - skype: linnasol
besøksadresse: Friis' gate 6, Grønland, Oslo